Wild Jämtland- Björngömsle

Projektet Wild Jämtland startades upp 2014 av numera bortgångne Bo Kristiansson och Persson Invest Skog. Med Bosses erfarenheter i ryggsäcken och Persson Invest Skogs marker erbjuder vi er en möjlighet till en annorlunda naturupplevelse. Här kan du på nära håll få chans att se både björn och andra rovdjur från ett komfortabelt och tryggt gömsle. Wild Jämtland har tillstånd av Länsstyrelsen att åtla för viltskådning.

Persson Invest Skog förvaltar AB Persson Invests skogstillgångar i Jämtlands län, totalt ca 100.000 ha. Persson Invest Skog bedriver ett långsiktigt skogsbruk som skall ge god ekonomisk avkastning, bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö. Sedan 2003 är hela koncernens skogsinnehav PEFC certifierat.  

www.piskog.com

bosse_2

Naturfotografen och filmaren Bosse Kristiansson var fågelskådare i grunden, men hade ett genuint intresse för alla vilda djur i naturen. I cirka 25 år var Bosse involverad i Lassi Rautiainens björngömslen i Finland. Efter år av kringresande valde Bosse att hålla sig hemma och fokusera på Wild Jämtland. Han sa flera gånger under sommaren 2015 att han inte kunde drömma om att vi skulle ha så många olika björnar vid våra gömslen. Tyvärr finns Bosse inte med oss längre, men hans idéer lever vidare i Wild Jämtland. Han är saknad.